Archive for september 2007

Articles

Državni zbor – živ obup

In Politika,Slovenija on 27/09/2007 od Mateja

Danes zjutraj sem prižgala televizijo. Ob devetih se je namreč začel prenos nadaljevanja 31. seje Državnega zbora.

Začeli so s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-A) – druga obravnava – EPA 1493-IV (5. točka).

Najprej se je za govornico pojavil predstavnik vlade, nato je sledil poslanec SLS Stanislav Brenčič, ki je predstavil poročilo matičnega delovnega telesa. V poročilu je bilo jasno omenjeno, da je bil predlog zakona večkrat popravljen, da je bil že ob vložitvi v zakonodajni postopek pravo skropucalo in da ga je Zakonodajno pravna služba označila kot neprimernega.

Na isto je opozoril poslanec LDS, ki je tudi oznanil, da njegova poslanska skupina zakona ne bo podprla.

Poslanec NSi je seveda oznanil, da bo njegova poslanska skupina skropucalo podprla.

Poslanka SNS Barbara Žgajner Tavš je svojim poslanskim kolegom iz vladne koalicije skušala potrkati na vest, ampak očitno je ni nihče poslušal. Opozorila je, da bi morali poslanci upoštevati mnenje Zakonodajno pravne službe in ne slepo slediti vladnemu predlogu. Bob ob steno.

Stališče poslanske skupine SLS je predstavil nihče drug kot Stanislav Brenčič. In seveda je oznanil, da bodo predlog zakona podprli.

Potem se je pojavil za govornico predstavnik neke druge poslanske skupine, mislim da je bil iz SDS. Ampak jaz ga itak nisem več poslušala, ker me je že davno vse minilo.